Modulerna är 8.30-14.30, 15.00-21.00, samma villkor och tider gäller alla dagar i Rummet (till höger=rum för behandling) och mån-fre i Salen (till vänster=sal+litet behandlingsrum m handfat). Lör-sön kan Salen hyras hel dag eller hel helg.
Det finns två olika sätt för dig som företagare att hålla verksamhet i Friskstugan.

Enbart hyra av rum

Man hyr en eller flera moduler bestående av 6 h per modul. Priset är 600 kr per modul (100 kr/h) i Rummet och 900 kr per modul (150 kr/h) i Salen+lilla behandlingsrummet.
Helger är Salen i första hand avsedd för kursverksamhet och längre event som anordnas av Medföretagare. Finns lediga helger kvar kan Salen hyras ut enligt modulsystemet till samma pris som ovan. Städning ingår ej så hyresgästen städar efter sig.

Medföretagare

Medföretagare innebär att man förutom modulsystemet deltar i ett bredare perspektiv, har tillgång till ytterligare tjänster och lägre priser. Uppsägningstiden är 1 månad. Gemensamhetskonceptet för medföretagare innehåller följande:

  • Finns med på Friskstugans hemsida
  • Egen kalender i Friskstugans gemensamma bokningssystem
  • Bidrar enligt schema på Facebook-sidan ”Friskstugan”, ansvar samma vecka för städning
  • (ev bidrar på Instagram-sida ”friskstugan”)

Lägsta kostnad per månad är 550 kr i Rummet och 750 kr i Salen, vilket inkluderar en modul per vecka (alternativt 2 moduler varannan vecka) och bokningskalender. Beloppet ska betalas oavsett om man bokar rum för den summan eller inte. Summan är utan moms då lokalen är momsfri.

Helgerna i Salen är till för att bokas separat antingen hel lördag, hel söndag eller hel helg. Priset är 750 kr per dag och 1500 kr per helg. Medföretagare kan välja ett hyresavtal för 650 kr per månad i Rummet eller 850 kr per månad i Salen och då ingår tillgång till Salen en hel helg per år (dvs 1200 kr extra per år istället för 1500 kr som är vanliga helghyran). De som har ”hyra+helg”-pris har också ”första tjing” att boka sin helg, på ett gemensamt tjing-möte där de får välja och samsas om vilken helg var och en vill ha Salen (och fler om de vill boka det) – innan andra Medföretagare får chans att boka in sig och resterande tider blir bokningsbara för utomstående.

Uppsägningstid

Den som inte är medföretagare har ingen uppsägningstid. Bokat rum måste dock avbokas minst två veckor före hyrestillfället, annars är man skyldig att betala kostnad för rummet.
Medföretagare har 1 månads uppsägningstid.

Betalning och framtida förändringar

Betalning sker för hyresgäst (= icke medföretagare) i förskott. Medföretagare betalar varannan månad för en månad i efterskott och en månad i förskott med en betaltid på 10 dagar. Eventuella extra pass betalas i efterskott på ordinarie faktura. Fakturan mejlas. Tanken är att denna modell är den rådande i framtiden. Av olika skäl kan den komma att förändras. En allmän förändring av den hyra som betalas för lokalen, eller andra väsentliga prisförändringar, gör att modellen kvarstår men priserna behöver justeras. Information om förändringar ska göras minst 1 månad i förväg.