Modulerna är 8.30-14.30, 15.00-21.00, samma villkor och tider gäller alla dagar i Rummet (till höger=rum för behandling) och mån-fre i Salen (till vänster=sal+litet behandlingsrum m handfat). Lördagar kan hela lokalen (Salen+Rummet) hyras hela dagen.
Det finns två olika sätt för dig som företagare att hålla verksamhet i Friskstugan.

Enbart hyra av rum

Man hyr en eller flera moduler bestående av 6 h per modul. Priset måndag-fredag är 600 kr per modul (100 kr/h) i Rummet och 900 kr per modul (150 kr/h) i Salen+lilla behandlingsrummet.
Helger är Salen i första hand avsedd för kursverksamhet och längre event som anordnas av Medföretagare. Finns lediga tider kvar kan Salen hyras ut till andra. Lördagar har man tillgång till hela lokalen (både Rummet och Salen) hela dagen för 1250 kr. Städning ingår ej så hyresgästen städar efter sig eller bokar till städning för ytterligare 1250 kr.

Medföretagare

Medföretagare innebär att man förutom modulsystemet deltar i ett bredare perspektiv, har tillgång till ytterligare tjänster och lägre priser. 

Gemensamhetskonceptet för medföretagare innehåller följande:

  • Finns med på Friskstugans hemsida
  • Egen kalender i Friskstugans gemensamma bokningssystem
  • Bidrar enligt schema på Facebook-sidan ”Friskstugan”, ansvar samma vecka för städning
  • (ev bidrar på Instagram-sida ”friskstugan”)

Lägsta kostnad per månad är 550 kr i Rummet och 750 kr i Salen, vilket inkluderar en modul per vecka (alternativt 2 moduler varannan vecka eller Salen en hel lördag i månaden) samt bokningskalender. Beloppet ska betalas oavsett om man bokar rum för den summan eller inte. Summan är utan moms då lokalen är momsfri.

Helgerna i Salen bokas separat antingen hel lördag, hel söndag eller hel helg. Priset är 750 kr per dag. Lördagar har man dessutom tillgång även till Rummet.

Uppsägningstid

Den som inte är medföretagare har ingen uppsägningstid. Bokat rum måste dock avbokas minst två veckor före hyrestillfället, annars är man skyldig att betala kostnad för rummet.
Medföretagare har 1 månads uppsägningstid och påbörjad månad betalas helt – säger man t ex upp sig den 15 mars gäller uppsägningen tidigast från den 15 april och man betalar då helt för både mars och april.

Betalning och framtida förändringar

Betalning sker för hyresgäst (= icke medföretagare) i förskott. Medföretagare betalar varannan månad för en månad i efterskott och en månad i förskott med en betaltid på 10 dagar. Eventuella extra pass för Medföretagare  betalas i efterskott på ordinarie faktura. Fakturan mejlas. Tanken är att denna modell är den rådande i framtiden. Av olika skäl kan den komma att förändras. En allmän förändring av den hyra som betalas för lokalen, eller andra väsentliga prisförändringar, gör att modellen kvarstår men priserna behöver justeras. Information om förändringar ska göras minst 1 månad i förväg.